Zmiana na 2018 - Zapraszam na nową stronę wwwKlinikaHuny.pl - uzdrawianie na odległość, i na www.MuninSzaman.pl


Na czym polega proces kupono?

Serge Kahili King wymienia siedem założeń procesu kupono. Przestudiowanie ich pozwala utworzyć sobie poprawne pojęcie całego procesu, odnaleźć odpowiednią teorię jego istoty.

1. Patrzenie na wszystko z perspektywy związku

W trakcie sesji odnosimy się do wszystkich naszych problemów jako do zakłóceń w harmonijnym współdziałaniu różnych sfer naszej osobowości i życia. Zmieniamy działanie, ale u podstaw działania stoi określone poznanie, dokładniej idee, nasze pojęcia o sobie i świecie. Rola terapeuty polega na pomocy klientowi w zmianie ograniczających i szkodliwych pojęć na wyzwalające i korzystne, przez co zmieniają się zachowania umysłu i ciała.

2. Patrzenie na problem pod kątem przeszłych wydarzeń, aktualnych okoliczności i oczekiwań

Terapeuta w kupono pomaga klientowi spojrzeć na jego trudności jako skutki pewnej przeżyciowej całości, związanej z pamięcią, świadomością i wyobraźnią. Przeszłe doświadczenia potrafią wywierać wpływ na nasze aktualne przeżywanie, na nasze nawyki i postawy, podobnie jak obecna sytuacja i projekcje tego, czego spodziewamy się doświadczyć. Terapia opiera się na idei jedności tych rzeczy czy też ich interferencji (patrzysz na coś przez filtr pamięci lub oczekiwań, oczekujesz czegoś przez filtr tego, czego doświadczyłeś lub doświadczasz, wspominasz coś przez filtr tego, co dzieje się w tym momencie i czego się spodziewasz). Zmiana jednej z tych rzeczy pociąga za sobą zmianę innych (dlatego można rozwiązać konflikt np. z partnerem bez jego fizycznej obecności, uwalniając się po prostu od siły szkodliwych wspomnień lub oczekiwań).

3. Energetyzowanie pozytywnych idei poprzez skupianie się na nich

Prowadzący kupono pomaga klientowi nakierować się na pozytywne pojęcia, dzięki czemu wzmocnione zostanie doświadczenie tego, co pozytywne i korzystne, co naturalnie osłabi siłę tego, co ograniczające. Działa tu zasada polaryzacji i trzecia zasada Huny - MAKIA: energia podąża za uwagą. Pozytywne idee i wzorce wzbudzają pozytywne uczucia, a to prowadzi do pozytywnych działań.

4. Nakierowanie na chwilę obecną

Prowadzący nakierowuje uwagę klienta na teraźniejszość, podkreślając jej najistotniejszą rolę jako jedynej rzeczywistości. Wszystko istnieje tylko teraz, może być zmienione tylko teraz i to, czego oczekujemy może mieć swoje źródło tylko w tu i teraz.

5. Wzbudzanie miłości, akceptacji, zaprzestanie oceniania

Terapeuta prowadzący kupono pomaga klientowi pokochać siebie, zaprzestać się krytykować, to samo w odniesieniu do świata. Nie ocenia i nie krytykuje również pod żadnym pozorem klienta, dając mu tym samym przykład takiej postawy.

6. Pobudzanie własnej wartości i autodeterminacji

Prowadzący kupono uświadamia klientowi (pomaga mu w tym), że to on jest źródłem wszelkiej zmiany i mocy, mogącej jej dokonać. Dlatego istotne jest rozwijanie poczucia własnej mocy, autorytetu, wartości.

7. Stosowanie różnych technik przynoszących harmonię i realizujących cel

Kupono nie polega na jednej technice, prowadzący posługuje się wieloma, instruując klienta w trakcie sesji jak pracować z danym problemem, wiodąc go przez wybraną przez siebie metodę.

Ktoś znający siedem zasad Huny zauważy, że są one wykładnią dla zaprezentowanego tu opisu istoty kupono. Tytuły poszczególnych aspektów kupono pochodzą ode mnie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz