Zmiana na 2018 - Zapraszam na nową stronę wwwKlinikaHuny.pl - uzdrawianie na odległość, i na www.MuninSzaman.pl


Fanatyzm religijny a rozwój duchowy

Fanatykiem jest niekoniecznie ktoś, kto wychodzi na ulice czy robi inne zewnętrzne rzeczy. Zdarza się, że gorszy rodzaj fanatyzmu ukrywa się wewnątrz. Stwarza on osobowość w zasadzie niereformowalną, na cztery spusty zamkniętą dla prawdy.
Fanatyzm to wybór. Nikt nie rodzi się fanatykiem ani nie jest na niego wychowywany. Owszem, można uczestniczyć w jakichś zewnętrznych zajęciach grupowych, ale wewnętrznie doktryny religijne potrafią być obojętne.
Istotą fanatyzmu jest podtrzymywanie przekonania, którego nie przyniosło doświadczenie. To upieranie się przy twierdzeniu, za którym nie przemawia nasza świadomość.
Kiedy ktoś lubi zapuszczać się daleko poza poznanie, do świata myślenia i fantazji, może popaść w fanatyzm.
Fanatykiem staje się człowiek, którego osobiste poznanie jest bardzo wątłe. Bazuje na autorytetach. Poznanie, świadomość jest podstawą indywidualnej wolności. Fanatyk rezygnuje z własnego punktu widzenia, czyli z bycia wolnym. Naiwnie wierzy, że rację może mieć tylko i wyłącznie ktoś na zewnątrz - autorytet.
Biedni i słabi ludzie ci fanatycy. Mogą wydawać się pewni siebie, ale są oni pewni pewnością organizacji, do której się odnoszą.
Uwikłanie w fanatyzm jest pułapką, która może zupełnie zamknąć Cię na światło ducha. Religie są bardzo niebezpieczne. Większość z nich - jak chrześcijaństwo - wymaga od Ciebie wiary w dogmat, bez której dana religia nie działa.
Oznacza to, że na wstępie musisz opuścić granice własnego poznania i doświadczenia i narazić się na zjawisko fanatyzmu.
Im bardziej zechcesz być gorliwym wierzącym, tym do fanatyzmu będzie Ci bliżej.
Według mnie człowiek świadomy w pewnym momencie wykracza poza wszelką religijność i religię. Zauważa, że nie ma religii ponad prawdę a prawdy, tej prawdziwej religii nie można ani przyjąć, ani odrzucić, jest ona bowiem aspektem bytu a nie właściwością twierdzenia czy teorii.
Można być fanatykiem innych przekonań ("przeznaczenia dusz", "ezoteryki", "szamanizmu", "spirytyzmu", "reinkarnacji"). Nie potrzebujemy fanatyzmu - potrzebujemy prawdy, a prawdę poznajemy w bycie dzięki świadomości.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz